Bestämningsnyckel

Laburnum Fabr. - Gullregn

1. Blad kala. Fruktbaljor med vingkant. Frön bruna.
---alpgullregn (L. alpinum)
1. Bladundersida hårig. Fruktbaljor utan vingkant. Frön svarta.
---sydgullregn (L. anagyroides)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/labur/nyckel.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg