Sydgullregn

Laburnum anagyroides Medik.

Vetenskapliga synonym: Cytisus laburnum L.
Svenska synonym: guldregn, gullregn

Gullregn Almindelig Guldregn Etelänkultasade Laburnum Gemeiner Goldregen

Sydgullregn Beskrivning. Sydgullregn är en lövfällande stor buske, eller litet träd, med trefingrade blad och gula blommor i långa hängande klasar. Unga skott, blad, bladskaft och blomskaft är tilltryckt håriga. De trefingrade bladen har nästan oskaftade småblad, och de är håriga på undersidan. Sydgullregn blommar i maj-juni med gula blommor som är omkring två centimeter långa. Blomklasarna kan bli upp till tre decimeter långa. Fruktbaljan är hårig som ung, äldre baljor är dock kala och har en kantig söm, men saknar avsatt vingkant. Fröna är svarta. Arten är mycket giftig.
Sydgullregn Sydgullregn liknar alpgullregn (L. alpinum), men den senare är kal eller glest hårig, och har mindre blommor, smalt vingade fruktbaljor och bruna frön. De båda arterna kan också korsa sig och hybriden, hybridgullregn (L. x watereri), saluförs ofta.

Sydgullregn Utbredning. Sydgullregn är en odlad art som förekommer förvildad i södra och mellersta Sverige. Den kommer ursprungligen ifrån Sydeuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Kullabergsområdet, Skåne och publicerades av Gyllenstierna i Botaniska Notiser år 1851 (Hylander 1971).

Sydgullregn, blad Användning. Sydgullregn odlas som prydnadsbuske. Numera saluförs ofta hybridgullregn (L. x watereri), som anses vara vackrare och dessutom har dålig fruktsättning, vilket minskar risken för att barn ska äta fruktbaljorna eller fröna.

Etymologi. Artnamnet anagyroides betyder 'lik Anagyris' vilket syftar på ett släkte ärtväxter (Fabaceae) som hör hemma på Kanarieöarna och i Sydeuropa.

Familj: Fabaceae
Släkte: Laburnum

Giftig
Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/labur/labuana.html
Senaste uppdatering: 7 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg