Alpgullregn

Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl

Vetenskapliga synonym: Cytisus alpinus Mill.

Alpegullregn Alpe-Guldregn Kaljukultasade, Kultasade Scottish Laburnum

Alpgullregn

Beskrivning. Alpgullregn är en lövfällande, kal till glest hårig buske med trefingrade blad och gula blommor som sitter i långa hängande klasar. Bladen är kala på undersidan, förutom den håriga mittnerven, unga blad är dock ofta håriga. Alpgullregn blommar i juni. Blomklasarna blir vanligen runt tre decimeter långa och blommorna är en och en halv centimeter långa. Typiskt för arten är att fruktbaljorna har en tydlig vingkant längs ena sömmen, Alpgullregn och att de mogna fröna är bruna. Arten är mycket giftig.
Den andra arten i släktet, sydgullregn (L. anagyroides), har blad som är håriga på undersidan, fruktbaljor som saknar vingkant, samt svarta frön. Hybridgullregn (L. x watereri) är en intermediär hybrid mellan de båda arterna som har dålig fruktsättning.

Alpgullregn i frukt

Utbredning. Alpgullregn är en odlad art som ibland förekommer förvildad i Syd- och Mellansverige. Den kommer ursprungligen från bergstrakterna i sydöstra delarna av Centraleuropa. Första fynduppgift är från Göteborgstrakten och publicerades av Carl Blom 1961 i Acta Horti Gotoburgensis med tillägget att arten funnits på samma plats sedan 1930-talet (Hylander 1971).

Alpgullregn

Användning. Alpgullregn odlas till prydnad. Numera rekommenderar man istället hybridgullregn (L. x watereri) som har dålig fruktsättning, vilket minskar risken för att barn av misstag skall äta frukter eller frön.

Etymologi. Artnamnet alpinum syftar på att arten hör hemma i alpina miljöer.

Familj: Fabaceae
Släkte: Laburnum

Giftig
Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/labur/labualp.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg