Hippocrepis L.

Hästskoklövrar

Beskrivning. Lågväxta, lövfällande buskar. Grenar kantiga. Blad parbladiga med två till fyra par småblad och ett uddblad. Stipler fria eller nästan så. Blommor i fåblommiga, långskaftade flockar. Foder med korta foderflikar. Krona gul. Frukt en långsmal, något plattad, vanligen rak eller något böjd mot spetsen, med längsgående ådringar. Balja otydligt ledad, sönderfallande i enfröiga, raka ledstycken. Frön smalt elliptiska, släta, fröärr mitt på långsidan.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Hippocrepis kommer av grekiskans hippo (häst) och krepis (sko), hästsko, vilket syftar på fruktbaljornas form hos de flesta sydeuropeiska arterna.

Släktet har trettio arter, bara arten gulkronill (H. emerus) förekommer i Sverige. Tillfälligt kan också arten hästskoklöver (H. comosa) påträffas.

Familj: Fabaceae

Art:
gulkronill (H. emerus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/hippo/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg