Genista L.

Ginster

Beskrivning. Små, fleråriga, kala eller håriga buskar eller halvbuskar. Grenar med eller utan tornar. Blad enkla, med eller utan stipler. Blommor ensamma i bladvecken eller i klasar. Foder med tvåflikig överläpp och treflikig underläpp. Krona gul. Ståndare tio, ståndarsträngar förenade till ett rör. Stift ett, uppåtböjt. Blommorna är så kallade explosionsblommor och öppnas mycket snabbt vid beröring. De återsluts inte efter det att de har pollinerats. Frukt en kal eller hårig balja med två till flera frön.
Kromosomtal: 2n=24 (hårginst), 2n=42-48 (nålginst), 2n=46-48 (tysk ginst), 2n=48 (färgginst).

Övrigt. Namnet ginst ingår också som suffix hos flera av de odlade arterna i släktena kvastginster (Cytisus) och huvudginster (Chamaecytisus).

Etymologi. Släktnamnet Genista härstammar eventuellt från det keltiska ordet gen (buske). Namnet användes redan av Vergilius (Lid 1985).

Släktet har 87 arter. Fyra arter förekommer i Sverige, de växer oftast på ljunghedar men kan även förekomma i andra vegetationstyper. Arten färgginst (G. tinctoria) odlas ofta som prydnadsbuske.

Familj: Fabaceae

Arter:
färgginst (G. tinctoria)
hårginst (G. pilosa)
nålginst (G. anglica)
tysk ginst (G. germanica)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/genis/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg