Bestämningsnyckel

Genista L. - Ginster

1. Stam tornig.
---2
1. Stam utan tornar.
---3

2. Fruktbaljor och blad kala.
---nålginst (G. anglica)
2. Fruktbaljor och bladundersidor håriga.
---tysk ginst (G. germanica)

3. Krona och fruktbaljor kala.
---färgginst (G. tinctoria)
3. Krona och fruktbaljor håriga.
---hårginst (G. pilosa)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/genis/nyckel.html
Senaste uppdatering: 25 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg