Färgginst

Genista tinctoria L.

Fargeginst Farve-Visse Pensasväriherne Dyer's Greenweed Färber-Ginster

Färgginst Beskrivning. Färgginst är en vanligen upprätt och rikt grenig buske som kan bli nästan en halv meter hög. Grenarna är gröna och finhåriga och saknar tornar. Bladen är elliptiska till lansettlika, upp till tre centimeter långa och glest håriga, särskilt i kanten. Färgginst blommar från juni till augusti med gula blommor som sitter i avlånga, ganska rikblommiga klasar på årsskotten. Fodret och kronan är nästan helt kala. Fruktbaljorna är kala, platta, smala och kan bli omkring två centimeter långa.
Färgginst Färgginst skiljs från de andra arterna i släktet ginster (Genista) genom sina obeväpnade skott, kala blommor och ofta upprätta växtsätt.

Utbredning. Färgginst är sällsynt och finns endast vild i Halland och Västergötland, men uppträder förvildad i flera andra landskap i Sydsverige. Den växer i vägkanter, torra slänter och på hedmark. Första fynduppgift är från trakten mellan Börstorp och Slättevalla i Valsbohärad, Västergötland och publicerades av Leche i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1744 (Nordstedt 1920).

Färgginst

Användning. Arten odlas ofta som prydnadsbuske i trädgårdar. Kvistar och blommor kan användas till färgning och ger en vackert gul färg.

Etymologi. Artnamnet tinctoria kommer av latinets tingere (färga) och syftar, liksom det svenska namnet, på att arten kan användas till färgning.

Familj: Fabaceae
Släkte: Genista

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Färgväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är skickad til mig ifrån Albohärad i Skåne, men på hvilket ställe hon växer, eller uti huru stor ymnoghet vet jag intet, efter jag ej hafft tilfälle at derefter söka. Men i Valsbohärad i Västergöthland emellan Börstorp och Sättevalla vid et torp har jag funnit denna nyttiga växten tämmeligen ymnog. Med denna samt Wow och Skjärda, färgas gult i fabriquerna, den förra växer vill vid Lund, Helsingburg, Söfde och Vemmenhög; men af den senare har man i alla ängar i skogsbygder sådant öfverflöd, at man försäljer densamma utrikes."

Ur Förtekning öfver de raraste Växter i Skåne av J. Leche (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1744)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/genis/genitin.html
Senaste uppdatering: 25 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg