Nålginst

Genista anglica L.

Nåleginst Engelsk Visse Petty Whin Englischer Ginster

Nålginst

Beskrivning. Nålginst är ett lågväxt grenigt ris med torniga stammar. Den är kal, upp till tre decimeter hög och ger ett grågrönt intryck. Bladen är små och nästan runda. Nålginst blommar från maj till juli med gula blommor som sitter i korta glesa klasar i toppen av stammarna. Fruktbaljorna är kala.
Nålginst Nålginst är ganska spenslig och kan vara mycket svår att få syn på när den inte blommar. Den växer ibland tillsammans med hårginst (G. pilosa). Den senare är hårig, saknar tornar och har tätare blomklasar. Arten tysk ginst (G. germanica) har tornar men skiljs från nålginst genom ludna blad och fruktbaljor, samt grenar som endast är torniga nedtill.

Utbredning. Nålginst är mycket sällsynt och förekommer endast på några få platser i södra Halland, den har dock blivit funnen införd i ett par andra landskap. Den växer på torra solexponerade gräsbackar, i vägkanter och ljunghedar. Nålginst Första fynduppgift är ett barlastfynd från Norrlandsängen i Västervik i Småland som publicerades 1779. Arten upptäcktes på naturlig lokal av Pehr Osbeck i Våxtorp i Halland 1788 (Nordstedt 1920). Exemplaren finns numera i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet anglica kommer av latinets Anglia (England) och betyder engelsk.

Familj: Fabaceae
Släkte: Genista

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/genis/geniang.html
Senaste uppdatering: 25 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg