Galega L.

Getrutor

Beskrivning. Fleråriga storväxta kala örter. Stjälk upprätt, grenad. Blad strödda, kortskaftade, med 3-9 par småblad och ett uddblad. Stipler helbräddade. Blommor i mångblommiga toppställda klasar, ljust till mörkt violetta. Alla ståndare sammanvuxna till ett rör. Stift ett, märke ett. Baljor mångfröiga, trinda, kala.
Kromosomtal: 2n=16 (fodergetruta, getruta).

Etymologi. Släktnamnet Galega kommer av grekiskans gale (mjölk), vilket kan antyda att växten ansågs vara bra för boskapen.

Släktet har sex arter i Europa, Asien och Östafrika, varav endast arterna fodergetruta (G. orientalis) och getruta (G. officinalis) påträffats i Sverige. Fler av arterna odlas som foderväxter.

Familj: Fabaceae

Arter:
fodergetruta (G. orientalis)
getruta (G. officinalis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2008

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/galeg/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg