Bestämningsnyckel

Galega - Getrutor

1. Blommor violetta eller blåvioletta. Foder och blomställning körtelhåriga. Småblad och stipler brett äggrunda. Fruktbaljor hängande.
---fodergetruta (G. orientalis)
1. Blommor vita eller ljusvioletta. Foder och blomställning ej körtelhåriga. Småblad smalt äggrunda, stipler lansettlika. Fruktbaljor upprätta.
---getruta (G. officinalis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2008

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/galeg/nyckel.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg