Fodergetruta

Galega orientalis Lam.

orientgeitvikke rehuvuohenherne oriental Goat's-rue

Fodergetruta Beskrivning. Fodergetruta är en storväxt rikt grenad och nästan busklik flerårig ört med upprätta stjälkar. Stjälken och bladen är kala och de senare är stora med breda spetsigt äggrunda småblad och brett äggrunda stipler. Fodergetruta blommar i juni-juli. Fodergetruta Blommorna är stora och sitter samlade i långsträckta rikblommiga klasar i toppen av stjälken. Seglet är ganska mörkt blåviolett medan vingarna är ljusare. Fodren och andra delar av blomställningen är rikt körtelhåriga. Fröbaljorna är bruna och hängande.
Fodergetruta Den andra arten, getruta (G. officinalis) skiljs genom mycket vita eller ljust violetta violettådriga blommor, smalare småblad och stipler, samt genom att blomställningen inte är körtelhårig.

Fodergetruta, blad och stipler Användning. Fodergetruta odlas som namnet antyder som foderväxt eller som gröngödsel.

Utbredning. Fodergetruta är hemmahörande i Kaukasus. Arten har påträffats förvildad eller naturaliserad i flera sydsvenska landskap, bland annat i Skåne, Småland och Uppland och har i Stockholmstrakten på senare år blivit allt vanligare i vägkanter och på annan kulturpåverkad mark. Fodergetruta, blad Första fynduppgift är från Västerås i Västmanland och publicerades 1930 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet orientalis betyder östlig och syftar på artens kaukasiska ursprung.

Familj: Fabaceae
Släkte: Galega

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2008

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/galeg/galeori.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg