Cytisus L.

Kvastginster

Beskrivning. Fleråriga, lövfällande buskar. Grenar raka, vanligen styvt upprätta, gröna, oftast femkantiga, tornar saknas. Blad skaftade, enkla eller trefingrade, småblad tilltryckt håriga. Blommor ensamma eller parvis i bladvecken. Foder tvåläppigt, överläpp tvåflikad, underläpp treflikad. Krona gul. Ståndare tio, ståndarsträngar förenade till ett rör. Stift ett. Frukt en mångfröig balja, valvler spiralformade efter att baljan öppnats.
Kromosomtal: 2n=46.

Övrigt. Suffixet ginst förekommer också hos arter i släktena huvudginster (Chamaecytisus) och ginster (Genista).

Etymologi. Släktnamnet Cytisus användes om en ärtväxt (Fabaceae) redan av Plinius (Lid 1985).

Släktet har 33 arter, bara arten harris (C. scoparius) förekommer i Sverige. Flera andra odlas dock som prydnadsbuskar, till exempel krypginst (C. decumbens) och hybriden vårginst (C. x praecox), och dessa kan ibland påträffas förvildade.

Familj: Fabaceae

Art:
harris (C. scoparius)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/cytis/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg