Caragana Fabr.

Karaganer

Beskrivning. Storväxta, lövfällande buskar. Bark glänsande gråbrun, kvistar grönaktiga. Blad parbladiga med fyra till sex par småblad, småblad elliptiska, med uddspets, uddblad saknas. Stipler bruna, syllika. Blommor ensamma eller få tillsammans. Krona gul. Ståndare tio, övre ståndare fri. Stift ett. Frukt en mångfröig balja.
Kromosomtal: 2n=16.

Etymologi. Släktnamnet Caragana är ett mongoliskt namn på karaganer.

Släktet har 80 arter. I Sverige odlas ett flertal arter, vanligast av dessa är häckkaragan (C. arborescens) som ibland kan påträffas kvarstående, liksom den mer sällan odlade arten lyckobladsbuske (C. frutex).

Familj: Fabaceae

Art:
häckkaragan (C. arborescens)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/carag/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg