Häckkaragan

Caragana arborescens Lam.

Svenska synonym: sibirisk ärtbuske; fjäderkaragan ('Lorbergii'), hängkaragan ('Pendula')

Ertebusk Ærtebusk Siperianhernepensas Siberian Pea-tree Gemeiner Erbsenstrauch

Häckkaragan Beskrivning. Häckkaragan, eller sibirisk ärtbuske som den ofta kallas, är en lövfällande storväxt buske som kan bli upp till fem meter hög. Stammen är vanlig grenig ända från basen och barken är karaktäristiskt glänsande. Bladen är parbladiga med fyra till sex par småblad, men utan uddblad. Småbladen är elliptiska och har en uddspets. Häckkaragan blommar i maj-juni med gula blommor som sitter enstaka eller få tillsammans i flocklik samling. Fruktbaljan är tre till sex centimeter lång och innehåller många frön.
Häckkaragan kan knappast förväxlas med andra arter.

Häckkaragan

Utbredning. Häckkaragan är en odlad art som ibland kan påträffas kvarstående eller förvildad. Arten är härdig och kan odlas i nästan hela landet. Den hör ursprungligen hemma i Centralasien. Första fynduppgift som förvildad är från Värtan, Stockholm och publicerades 1909 (Hylander 1971). Arten uppges som odlad redan under 1700-talet (Hoffberg 1792).

Häckkaragan

Användning. Häckkaragan odlas vanligen som häckväxt eller ibland som prydnadsbuske. Flera olika namnsorter saluförs, bland annat fjäderkaragan ('Lorbergii') och hängkaragan ('Pendula').

Etymologi. Artnamnet arborescens kommer av latinets arbor (träd) och betyder trädlik.

Familj: Fabaceae
Släkte: Caragana

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Sibiriske Ärt-trädet. w. i Tartariet: deraf finnas 2:ne förändringar, det ena är et fullkomligt träd, det andra en buske: tjena altså til högre och lägre häckar, som wäl låta skära sig, samt med wackra gula blommor pryda trädgårdarne, dess små ärter låta utså sig, och kunna säkert genom kokning blifwa smakelige, åtminstone för kreaturen."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/carag/caraarb.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg