Bestämningsnyckel

Astragalus L. - Vedlar

1. Krona blågrå, blekt violett eller blå- till rödviolett.
---2
1. Krona gulaktig eller gul.
---5

2. Stipler mer eller mindre sammanväxta. Sydliga arter.
---3
2. Stipler fria. Nordliga arter.
---4

3. Blomklasar fåblommiga, med upp till tio blommor. Foder gråludet. Blad parbladiga med tre till sex par småblad.
---sandvedel (A. arenarius)
3. Blomklasar mångblommiga, med upp till tjugo blommor. Foder svarthårigt. Blad parbladiga med åtta till tolv par småblad.
---strandvedel (A. danicus)

4. Stjälk trind. Blad med sju till tio par småblad. Krona blekt violett till violett, med en kronköl som inte är kortare än vingarna.
---fjällvedel (A. alpinus)
4. Stjälk fyrkantig. Blad med fem till sju par småblad. Krona blågrå, med en kronköl som är kortare än vingarna.
---vippvedel (A. norvegicus)

5. Övre stipler sammanväxta.
---kikvedel (A. cicer)
5. Övre stipler fria.
---6

6. Stjälk nedliggande.
---sötvedel (A. glycyphyllus)
6. Stjälk upprätt.
---7

7. Blad parbladiga med fyra till sex par småblad, småblad mer än sju millimeter breda. Krona blekgul.
---isvedel (A. frigidus)
7. Blad parbladiga med tio till femton par småblad, småblad smalare. Krona gul.
---smällvedel (A. penduliflorus)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/astra/nyckel.html
Senaste uppdatering: 25 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg