Smällvedel

Astragalus penduliflorus Lam.

Smellemjelt Blære-Astragel Hängeblütiger Tragant

Smällvedel

Beskrivning. Smällvedel är en hårig, upprätt, flerårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Bladen sitter ganska tätt och är parbladiga med upp till femton par, smala småblad. Stiplerna är långa och smala. Smällvedel blommar i juli med gula blommor som sitter i mångblommiga klasar på långa skaft från bladvecken. Fodret är svarthårigt och har långa foderflikar. Fruktbaljorna är ett par centimeter långa, starkt uppblåsta och tunnväggiga.
Smällvedel De gula blommorna, de upprätta stjälkarna och bladens talrika småblad gör smällvedeln mycket karaktäristisk. Den likaså upprätta gulblommiga arten isvedel (A. frigidus) har blekgula blommor, samt få och mycket breda småblad.

Smällvedel

Utbredning. Smällvedel är en sällsynt art som endast förekommer i Dalarna, Jämtland och Medelpad. Den växer i torra sandiga skogar, vägkanter och på banvallar. Första fynduppgift är från Medelpad och publicerades 1880 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet penduliflorus betyder 'med hängande blommor' och kommer av latinets pendere (hänga) och flos (blomma).

Familj: Fabaceae
Släkte: Astragalus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/astra/astrpen.html
Senaste uppdatering: 25 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg