Vippvedel

Astragalus norvegicus Weber

Vetenskapliga synonym: A. oroboides Hornem.

Blåmjelt Norsk Astragel

Vippvedel

Beskrivning. Vippvedel är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälkarna är ganska styva, uppstigande till upprätta och fyrkantiga i tvärsnitt. Bladen är parbladiga med fem till sju par, trubbiga småblad och ett uddblad. Vippvedel blommar i juli-augusti med gråblå blommor som sitter huvudlika klasar. Kronans köl är kortare än vingarna. Fruktbaljan är svarthårig.
Vippvedel Vippvedel ser ut som en stor och kraftig fjällvedel (A. alpinus), men den senare har trind stjälk, fler bladpar, samt violett krona med en kronköl som inte är kortare än vingarna.

Vippvedel

Utbredning. Vippvedel förekommer ganska sällsynt från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer på kalkrika fjällsluttningar. Första fynduppgift är från Virijaure i Lule Lappmark där den hittades av Wahlenberg 1807, fyndet publicerades 1812 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet norvegicus betyder 'från Norge'.

Familj: Fabaceae
Släkte: Astragalus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/astra/astrnor.html
Senaste uppdatering: 25 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg