Kikvedel

Astragalus cicer L.

Pulleakurjenherne Chick-pea Milk-vetch Kicher-Tragant

Kikvedel Beskrivning. Kikvedel är en ganska storväxt, flerårig ört som kan bilda stora bestånd. Stjälken är uppstigande till upprätt och blir omkring en halv meter hög. Bladen är parbladiga med vanligen fler än tio par smalt elliptiska småblad och ett uddblad. De övre stiplerna är sammanväxta. Kikvedel blommar i juli, blommorna är blekt grönaktigt gula och sitter många tillsammans i täta, smalt elliptiska klasar på långa skaft från de övre bladvecken. Kikvedel Fruktbaljorna är äggformade och uppblåsta, samt klädda med svarta hår.
Kikvedel kan inte förväxlas med någon annan art i den svenska floran.

Kikvedel, fruktbaljor

Utbredning. Kikvedel kommer ursprungligen från Mellaneuropa och förekommer mycket sällsynt i vårt land. Den uppträder oftast tillfälligt, men är bofast på åtminstone en plats i Laholmstrakten i Halland där den växer i skogsbryn och vägkanter. Första fynduppgift är från Södermanland och publicerades 1917, men det finns flera äldre insamlingar av arten i museisamlingarna (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet cicer kommer av ett fornlatinskt ord som betyder ärtor.

Familj: Fabaceae
Släkte: Astragalus

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/astra/astrcic.html
Senaste uppdatering: 25 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg