Anthyllis L.

Getväpplingar

Beskrivning. Två- till fleråriga, håriga örter. Stjälk nedliggande eller uppstigande. Blad parbladiga, uddblad betydligt större än de övriga småbladen. Stipler små, tidigt acfallande. Blommor samlade i ensamma eller parvis sittande huvuden, stödblad flikiga. Foder hårigt, vid fruktmognaden uppblåst och hinnaktigt. Krona gul till orange, ibland röd- eller vitaktig. Ståndare tio, ståndarsträngar sammanväxta till ett rör. Stift ett. Frukt en nöt som sitter innesluten i fodret. Nöt plattad, kal, nätådrad.
Kromosomtal: 2n=12.

Etymologi. Släktnamnet Anthyllis är ett växtnamn som användes redan av Plinius och Dioskorides (Lid 1985).

Släktet har tjugo arter. I Sverige förekommer bara den mångformiga arten getväppling (A. vulneraria).

Familj: Fabaceae

Art:
getväppling (A. vulneraria)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/anthy/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg