Bestämningsnyckel

Euphorbiaceae - Törelväxter

1. Örter med vit mjölksaft. Blommor i små flockar. Sambyggare, med han- och honblommor på samma planta. Stift tre. Kapsel trerummig.
---törlar (Euphorbia) - 7 arter: bestämningsnyckel
1. Örter med klar saft. Blommor i ax från bladvecken. Tvåbyggare, med han- och honblommor på skilda plantor. Stift två. Kapsel tvårummig.
---binglar (Mercurialis) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/nyckel.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg