Bestämningsnyckel

Mercurialis L. - Binglar

1. Flerårig, växer vanligen i stora bestånd. Stjälk ogrenad. Blad vanligen mörkgröna.
---skogsbingel (M. perennis)
1. Ettårig, växer enstaka. Stjälk vanligen grenad. Blad ljusgröna.
---grenbingel (M. annua)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/mercu/nyckel.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg