Skogsbingel

Mercurialis perennis L.

Svenska synonym: bengelört

Skogbingel Almindelig Bingelurt Lehtosinijuuri Dog's Mercury Wald-Bingelkraut

Skogsbingel Beskrivning. Skogsbingel är en flerårig ört som har krypande jordstammar och oftast växer i stora bestånd. Stjälken är upprätt och ogrenad med motsatta blad. Bladen är friskt gröna, glest håriga och kortskaftade, bladskivan är spetsigt oval och har naggtandad kant. Skogsbingel blommar i april-maj med oansenliga blommor. Blommorna är enkönade och har tre gröna hylleblad. Skogsbingel Arten är tvåbyggare med han- respektive honblommor på olika plantor. Hanplantorna har glesa mångblommiga ax som sitter på skaft från bladvecken. Honplantorna har vanligen ensamma kortskaftade blommor. Växten svartnar något vid torkning.
Den andra arten i släktet, grenbingel (M. annua), är ettårig och har grenig stjälk, samt kala ljusgröna blad med oftast glest hårig kant.

Skogsbingel Utbredning. Skogsbingel förekommer i södra och mellersta Sverige. Den växer i skuggiga lövskogar på mullrik mark, ofta tillsammans med bok (Fagus sylvatica). Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet perennis betyder flerårig.

Familj: Euphorbiaceae
Släkte: Mercurialis

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bengelörten uppträder, på lämpliga lokaler, merendels i temligen talrika skaror, särdeles som den krypande jordstocken årligen bildar nya grenar med blad- och blombärande stjelkar. Den har en något äcklig (narkotisk) lukt och skall vara både purgerande och emetisk."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/mercu/mercper.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg