Grenbingel

Mercurialis annua L.

Ugrasbingel Enårig Bingelurt, Have-Bingelurt Rikkasinijuuri Annual Mercury Einjähriges Bingelkraut

Grenbingel

Beskrivning. Grenbingel är en ljusgrön, ettårig ört. Stjälken har motsatta blad och är upprätt och vanligen grenig. Bladen är kortskaftade och kala men har ofta glest håriga kanter, bladskivan är spetsigt oval med naggtandad kant. Grenbingel blommar under sommaren och hösten med oansenliga blommor. Blommorna är enkönade och har tre gröna hylleblad. Arten är tvåbyggare och har skilda han- och honplantor. Hanblommorna sitter i Grenbingel långskaftade axlika samlingar från bladvecken. Honblommorna är nästan oskaftade och sitter ensamma eller få tillsammans.
Den andra arten i släktet, skogsbingel (M. perennis), är flerårig, med friskt gröna blad och vanligen ogrenad stjälk.

Grenbingel

Utbredning. Grenbingel är ett sällsynt ogräs som tillfälligt förekommer i södra Sverige på odlad mark eller ruderatmark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades i Fries Flora Scanica 1835 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet annua kommer av latinets annus (år) och syftar på att arten är ettårig.

Familj: Euphorbiaceae
Släkte: Mercurialis

Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/mercu/mercann.html
Senaste uppdatering: 21 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg