Bestämningsnyckel

Euphorbia L. - Törlar

1. Ettåriga örter, växer enstaka.
---2
1. Fleråriga örter, växer vanligen i bestånd.
---4

2. Blad med sågtandad kant. Svepeblad gula. Frön mörkbruna, nätådrade.
---revormstörel (E. helioscopia)
2. Blad med helbräddad kant. Svepeblad gröna. Frön vita, ej nätådrade.
---3

3. Blad äggrunda till ovala. Frön med stora gropar.
---rävtörel (E. peplus)
3. Blad smalt lansettlika. Frön med oregelbundna åsar och vårtor.
---småtörel (E. exigua)

4. Blad med hjärtlik, stjälkomfattande bas.
---bantörel (E. agraria)
4. Blad med rundad eller avsmalnande, ej stjälkomfattande bas.

5. Medelstor till högväxt. Blad mer än en centimeter breda. Nektarier ovala. Fruktkapsel tydligt vårtig.
---kärrtörel (E. palustris)
5. Liten till medelstor. Blad upp till en centimeter breda. Nektarier med två hornlika utskott. Fruktkapsel nästan slät.
---6

6. Vanligen medelstor. Svepeblad uddspetsade. Blad lansettlika.
---vargtörel (E. esula)
6. Vanligen lågväxt. Svepeblad ej uddspetsade. Blad nästan barrlika, upp till tre millimeter breda.
---vårtörel (E. cyparissias)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/eupho/nyckel.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg