Rävtörel

Euphorbia peplus L.

Svenska synonym: rävmjölkstörel

Byvortemjølk Gaffel-Vortemælk Kolmisädetyräkki Petty Spurge Garten-Wolfsmilch

Rävtörel Beskrivning. Rävtörel är en lågväxt, ettårig ört. Stjälken blir två till tre decimeter hög med tre upprepat gaffelgrenade huvudgrenar. Bladen är ljusgröna och äggrunda, med helbräddad kant. Rävtörel blommar under hela sommaren med små oansenliga blommor som sitter i flocklika samlingar i grenspetsarna. Blomsamlingarna har gröna svepeblad och små ovala nektarier med två smala hornlika utskott. Kapseln är brett äggrund, slät och försedd med smala kantlister. Fröna är vita och har stora gropar.
Rävtörel Rävtörel känns lättast igen på sitt ettåriga växtsätt, de äggrunda helbräddade bladen, nektariernas tunna hornlika utskott, samt de karaktäristiska ljusa gropiga fröna. Den art som är mest lik rävtörel är revormstörel (E. helioscopia), men den senare har tydligt finsågade blad, gula svepeblad, nektarier utan horn, samt mörka nätådrade frön.

Rävtörel Utbredning. Rävtörel är vanlig från Skåne till Uppland, mer sällsynt längre norrut. Den växer oftast som ogräs på näringsrika ställen, i trädgårdsland, rabatter och på ruderatmark. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet peplus användes som ett växtnamn redan av Hippokrates (400 f. Kr.). Linné anger rävmjölk som svenskt namn på arten.

Familj: Euphorbiaceae
Släkte: Euphorbia

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/eupho/euphpep.html
Senaste uppdatering: 23 januari 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg