Kärrtörel

Euphorbia palustris L.

Strandvortemjølk Strand-Vortemælk Rantatyräkki Sumpf-Wolfsmilch

Kärrtörel

Beskrivning. Kärrtörel är en storväxt, flerårig ört som ofta blir mer än meterhög. Stjälkarna är grova, ihåliga och kan bli nästan vedartade nedtill, de är vanligen rödaktiga eller rödprickiga. Bladen är lansettlika med helbräddad kant, bladundersidan är blågrön. Höstfärgen är ofta vackert röd. Kärrtörel blommar i maj-juni. Blomställningarna sitter i en rikt grenig, toppställd Kärrtörel klase. Svepebladen är trubbiga och gula och nektarierna är ovala och saknar hornlika utskott. Kapseln är ungefär en halv centimeter lång och har en fint vårtig yta. Fröna är släta.
Kärrtörel påminner om vargtörel (E. esula), men den senare är till alla delar mindre och har mycket breda och uddspetsiga svepeblad, samt nektarier med hornlika utskott.

Kärrtörel

Utbredning. Kärrtörel är sällsynt och förekommer endast på Öland och Gotland, samt i norra Halland och i Bohuslän. Den växer på fuktig mark vid stränder och åar, vanligen nära kusten. Första fynduppgift är från Anga på Gotland och publicerades 1662 (Nordstedt 1920).

Användning. Kärrtörel odlas ibland som trädgårdsväxt, till exempel vid dammar.

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växtplatsen.

Familj: Euphorbiaceae
Släkte: Euphorbia

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/eupho/euphpal.html
Senaste uppdatering: 18 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg