Revormstörel

Euphorbia helioscopia L.

Åkervortemjølk Skærm-Vortemælk Viisisädetyräkki Sun Spurge Sonnenwend-Wolfsmilch

Revormstörel

Beskrivning. Revormstörel är en ettårig, ljust gulgrön ört med flocklikt femgrenig topp. Bladen är omvänt äggrunda och fint tandade i kanten. Revormstörel blommar under hela sommaren. Blomsamlingarna har gula svepeblad som har en fint tandad kant. Nektarierna är ovala, utan hornlika utskott. Kapseln är knappt en halv centimeter och har slät yta. Fröna är mörkbruna och har nätlika åsar.
Revormstörel, sedd uppifrån Revormstörel liknar mest rävtörel (E. peplus), men den senare är mindre, har hela äggrunda blad, gröna svepeblad, nektarier med två smala utskott, samt vita gropiga frön.

Revormstörel Utbredning. Revormstörel är vanlig på näringsrik kulturmark, som åkrar, trädgårdsland och ruderatmark. Den förekommer huvudsakligen i Syd- och Mellansverige. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Revormstörel Användning. Mjölksaften av revormstörel användes i äldre tid mot vårtor, liktornar och revorm.

Etymologi. Artnamnet helioscopia kommer av grekiskans helios (sol) och skopein (skåda) och betyder 'följer solen', vilket syftar på att växten vrider sig efter solen.

Familj: Euphorbiaceae
Släkte: Euphorbia

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Liksom våra Euphorbier i allmänhet har icke heller denna art något prunkande utseende, men väcker dock en viss uppmärksamhet genom sin symmetriska byggnad, regelbundna grening och gulaktiga grönska."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/eupho/euphhel.html
Senaste uppdatering: 24 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg