Småtörel

Euphorbia exigua L.

Småvortemjølk Liden Vortemælk Pikkutyräkki Dwarf Spurge Kleine Wolfsmilch

Småtörel Beskrivning. Småtörel är en ofta mycket småväxt, ettårig ört. Stjälken är späd och kan bli upp till tjugo centimeter hög, men är oftast betydligt lägre, med tre till fem grenar upptill. Bladen är smalt lansettlika med helbräddad kant. Småtörel blommar i juli-augusti, blommorna är mycket oansenliga och sitter omgivna av gröna smala svepeblad. Småtörel Nektarierna är skärformade med två korta hornlika utskott. Kapseln är slät och fröna vita och oregelbundet åsade och vårtiga.
Småtörel skiljer sig från de andra ettåriga arterna i släktet, rävtörel (E. peplus) och revormstörel (E. helioscopia), bland annat genom sina smalt lansettlika blad.

Småtörel Utbredning. Småtörel är sällsynt och finns endast i Skåne och på Öland och Gotland. Den växer på kalkrik mark, i åkrar och på alvar. Första fynduppgift är från Lund, Skåne och publicerades år 1774 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet exigua kommer av latinets exiguus (obetydlig), vilket syftar på att den ofta är mycket liten.

Familj: Euphorbiaceae
Släkte: Euphorbia

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/eupho/euphexi.html
Senaste uppdatering: 23 januari 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg