Vårtörel

Euphorbia cyparissias L.

Sypressvortemjølk Cypres-Vortemælk Tarhatyräkki Cypress Spurge Zypressen-Wolfsmilch

Vårtörel Beskrivning. Vårtörel är en lågväxt, beståndsbildande, flerårig ört med krypade jordstam. Stjälken blir två till fyra decimeter hög och är klädd med talrika, långsmala och trubbiga, nästan barrlika blad som är högst tre millimeter breda. Blomställningen har tio till tjugo grenar. Vårtörel blommar i maj-juni, blommorna är omgivna av gula, brett ovala, trubbiga svepeblad utan uddspets. Nektarierna har två hornlika utskott. Kapseln är grunt fårad och fröna är släta.
Vårtörel växer i vidsträckta bestånd och känns dessutom igen på de smala barrlika bladen. Enstaka storvuxna exemplar kan förväxlas med vargtörel (E. esula), särskilt underarten smalbladig vargtörel (E. esula ssp. tommasiniana), men vargtörel har uddspetsade svepeblad och blomställningar med upp till tolv grenar.

Vårtörel Utbredning. Vårtörel är en ursprungligen odlad, numera förvildad och naturaliserad art, som är ganska vanlig i bebyggda trakter, vid villaområden och tomter. Den är vanligast i Syd- och Mellansverige men förekommer upp till Norrbotten, åtminstone i kusttrakterna. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades år 1805 (Hylander 1971).

Användning. Vårtörel odlas ibland som trädgårdsväxt.

Etymologi. Artnamnet cyparissias kommer av grekiskans kyparissos (cypress) och betyder cypresslik.

Familj: Euphorbiaceae
Släkte: Euphorbia

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/eupho/euphcyp.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg