Bantörel

Euphorbia agraria M. Bieb.

Græsk Vortemælk

Beskrivning. Bantörel är en kal, ofta högväxt, flerårig ört. Stjälken är trind och blir drygt en halv meter hög. Bladen är strödda, brett elliptiska med helbräddad kant och hjärtlik, stjälkomfattande bas. Bantörel blommar i juli, blomställningsgrenarna är ofta talrika och i sin tur delade i toppen. Blommorna är oansenliga och sitter i små grupper omgivna av gula uddspetsade svepeblad. Nektarierna är gulgröna och har hornlika utskott. Fruktkapslarna är djupt fårade och fröna är släta och gråaktiga.
Bantörel är lik vargtörel (E. esula), den senare skiljs genom smalt lansettlika blad som inte har hjärtlik, stjälkomfattande bas.

Utbredning. Bantörel är mycket sällsynt och har endast påträffats i några landskap i södra och mellersta Norrland, till exempel i Hälsingland och Ångermanland. Den växer på torr och solig grusmark och på banvallar. Arten kommer från Sydösteuropa. Första fynduppgift är från Söderala socken, Hälsingland och publicerades av Åke Ågren i uppsatsen Euphorbia agraria, bantörel - ny svensk växt (Svensk Botanisk Tidskrift 77: 329-330. 1983).

Etymologi. Artnamnet agraria kommer av grekiskans agrios (åker) och betyder 'växer i åkrar'.

Familj: Euphorbiaceae
Släkte: Euphorbia

Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/euphorbia/eupho/euphagr.html
Senaste uppdatering: 18 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg