Ericaceae

Ljungväxter

Beskrivning. Fleråriga örter, ris eller buskar; vintergröna eller ibland lövfällande; sällan utan klorofyll. Blad strödda, motsatta eller kransställda, ibland samlade i basal rosett, enkla; läderartade, fjäll- eller barrlika, eller ibland av normal beskaffenhet. Blommor en- eller vanligen tvåkönade, oftast fyr- eller femtaliga. Krona fri- eller sambladig, ibland oansenlig; ofta urnlik. Ståndare ofta med hornlika bihang på ståndarknapparna. Stift ett. Pollenkorn fria eller förenade fyra och fyra i tetrader. Fruktämne över- eller undersittande. Frukt en kapsel, ett bär eller en stenfrukt.

Familjen har omkring 100 släkten och 3400 arter. Ljungväxter finns över hela världen, men förekommer främst i tempererade och arktiska områden. Förut fördes flera av släktena till egna familjer, men nya forskningsrön har visat att dessa familjer, Pyrolaceae, Monotropaceae och Empetraceae, bör inordnas i familjen Ericaceae.
I Sverige förekommer 17 släkten och omkring 25 arter av vilka ljung (Calluna vulgaris), blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (V. vitis-idaea), tranbär (V. oxycoccos) och skvattram (Rhododendron tomentosum) är några av de mest kända. Flera av arterna är typiska fjällväxter som kantljung (Cassiope tetragona), mossljung (C. hypnoides), krypljung (Loiseleuria procumbens), lappljung (Phyllodoce caerulea) och ripbär (Arctostaphylos alpinus). Till familjen hör också de blekgula tallörterna (Monotropa) som saknar klorofyll.
Många ljungväxter odlas som prydnadsväxter, till exempel rododendron och azalea (Rhododendron), buskroslingar (Pieris), vaktelbär (Gaultheria), klockbuskar (Enkianthus) och kalmior (Kalmia).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Andromeda - roslingar
Arctostaphylos - mjölon
Calluna - ljungar
Cassiope - kantljungar
Chamaedaphne - finnmyrtnar
Chimaphila - rylar
Empetrum - kråkbär
Erica - klockljungar
Loiseleuria - krypljungar
Moneses - ögonpyrolor
Monotropa - tallörter
Orthilia - björkpyrolor
Phyllodoce - lappljungar
Pyrola - pyrolor
Rhododendron - rododendronar
Vaccinium - skogsbär

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg