Vaccinium L.

Skogsbär

Beskrivning. Fleråriga ris, ibland nedliggande, krypande. Blad spiralställda, kortskaftade, ofta läderartade och vintergröna. Blommor tvåkönade, hängande, fyr- eller femtaliga. Foder litet, flikigt. Krona sambladig, fyr- eller femtalig, urnformad, klockformad, eller djupt kluven. Ståndare åtta eller tio. Fruktämne undersittande. Frukt ett blått eller rött bär; vita bär kan sällsynt förekomma hos alla arter i släktet. Frön nätmönstrade.
Kromosomtal: 2n=24 (blåbär, dvärgtranbär, lingon), 2n=48 (odon, tranbär)

Övrigt. Alla arterna i släktet föredrar kalkfattiga marker, som hedgranskogar, sandmarker och kemiskt sura myrar. Tranbären förs ibland till ett eget släkte, Oxycoccus Hill.

Etymologi. Släktnamnet Vaccinium användes redan av Vergilius om en växt (Lid 1985). Enligt Odhner (1963) är namnet eventuellt besläktat med vacca (ko) eller bacca (bär).

Släktet har omkring 450 arter men bara fem arter finns i Sverige. Hit hör några av våra matnyttigaste bär som blåbär (V. myrtillus), lingon (V. vitis-idaea) och tranbär (V. oxycoccos). I USA och Centraleuropa odlas amerikanskt blåbär (V. corymbosum) kommersiellt till sylt etc. De storfruktiga tranbär som säljs i butikerna är vanligen från arten amerikanskt tranbär (V. macrocarpon).

Familj: Ericaceae

Arter:
blåbär (V. myrtillus)
dvärgtranbär (V. microcarpum)
lingon (V. vitis-idaea)
odon (V. uliginosum)
tranbär (V. oxycoccos)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/vacci/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 januari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg