Dvärgtranbär

Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.

Vetenskapliga synonym: V. oxycoccos L. ssp. microcarpum Blytt & Dahl, Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.

Småtranebær Dværg-Tranebær Pikkukarpalo Mýraberjalyng Small Cranberry Kleinfrüchtige Moosbeere

Dvärgtranbär

Beskrivning. Dvärgtranbär är ett litet krypande ris med djupt flikade, rosaröda blommor. Bladen är vintergröna och sitter strödda på den krypande, tunna stammen. Dvärgtranbär blommar i juni-juli. Blomskaften och foderflikarna är kala. Kronbladsflikarna är tillbakaböjda och omkring fyra millimeter långa. Frukten är ett rött bär som vanligen är omkring fem millimeter i diameter.
Dvärgtranbär är mycket lik tranbär (V. oxycoccos) och betraktas ibland som en underart av denna. Tranbär är till alla delar större och grövre, samt har finludna blomskaft och kanthåriga foderbladsflikar.

Utbredning. Dvärgtranbärets utbredning är inte fullständigt klarlagd då den ofta inte särskiljts från tranbär. Den är dock ovanligare än tranbär och tycks vara mer nordlig. Dvärgtranbär saknas helt i många landskap. Liksom tranbär växer dvärgtranbär i vitmossa på fuktiga marker som kärr och myrar. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades i Linnés Flora Lapponica 1737 (Nordstedt 1920).

Användning. Bären kan användas som tranbär (V. oxycoccos).

Övrigt. De båda tranbärsarterna, tranbär och dvärgtranbär, förs ibland till ett eget släkte, Oxycoccus.

Etymologi. Artnamnet microcarpum kommer av grekiskans mikros (liten) och karpos (frukt), namnet syftar på de små bären.

Familj: Ericaceae
Släkte: Vaccinium

Norden
Norra halvklotet
Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/vacci/vaccmic.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg