Bestämningsnyckel

Vaccinium L. - Skogsbär

1. Nedliggande ris med mycket tunn, krypande och rotslående stam. Krona rosaröd, djupt kluven med långa, tillbakaböjda flikar. Blomskaft långa.
---2
1. Mer eller mindre upprättväxande ris. Krona klocklik eller urnlik, med korta flikar. Blomskaft korta.
---3

2. Blomskaft finludna. Foderbladsflikar med kanthår. Kronbladsflikar sex till sju millimeter långa. Bär vanligen mer än sex millimeter i diameter.
---tranbär (V. oxycoccos)
2. Blomskaft och foderbladsflikar kala. Kronbladsflikar omkring fyra millimeter långa. Bär omkring fem millimeter i diameter.
---dvärgtranbär (V. microcarpum)

3. Blad vintergröna, läderartade. Bär rött. Krona klocklik.
---lingon (V. vitis-idaea)
3. Blad ej vintergröna, ej läderartade. Bär blått eller blåsvart. Krona urnlik.
---4

4. Grenar kantiga, gröna. Blad spetsiga, med sågtandad kant.
---blåbär (V. myrtillus)
4. Grenar runda, gråbruna. Blad trubbiga, med helbräddad kant.
---odon (V. uliginosum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/vacci/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg