Rhododendron L.

Rododendronar

Beskrivning. Vintergröna buskar. Unga skott med brunaktiga hår eller sköldformade fjäll. Blad elliptiska eller lansettlika, läderartade, med nedvikt kant; ovansida kal, blank; undersida tätt filthårig eller beklädd med sköldformade fjäll. Blommor i flocklika klasar i grentopparna. Kronblad skenbart fria, stjärnformigt utbredda, rödvioletta eller vita till gulvita. Ståndare fem till tio, ståndarknappar utan hornlika bihang. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel. Frön små, spolformade.
Kromosomtal: 2n=26 (lapsk alpros), 2n=52 (skvattram).

Etymologi. Släktnamnet Rhododendron kommer av grekiskans rhodon (ros) och dendron (träd). Namnet användes redan av Dioskorides år 70, men då om oleander (Nerium) enligt Lid (1985).

Släktet har omkring 850 arter varav två, lapsk alpros (R. lapponicum) och skvattram (R. tomentosum), förekommer vildväxande i Sverige. Många andra arter och hybrider förekommer i odling, till släktet hör till exempel såväl azaleor som rododendron. Två arter av rododendron, fujirododendron (R. brachycarpum) och parkrododendron (R. x catawbiense), har påträffats förvildade i Sverige.

Familj: Ericaceae

Arter:
lapsk alpros (R. lapponicum)
skvattram (R. tomentosum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/rhodo/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg