Skvattram

Rhododendron tomentosum Harmaja

Vetenskapliga synonym: Ledum palustre L.
Svenska synonym: getpors, vildpors

Finnmarkspors Mose-Post Suopursu Labrador-tea Sumpf-Porst

Skvattram

Beskrivning. Skvattram är en vintergrön buske som kan bli upp till en och en halv meter hög och som har en stark aromatisk doft. Unga kvistar är brunt filtludna. Bladen är avlånga med nedböjd kant, ovansidan är grön och kal medan undersidan kläds av en tät rostbrun filtbehåring. Skvattram blommar i juni med vita blommor som sitter samlade i flocklika klasar i grenspetsarna. Kronbladen är vita och nästan helt fria från varandra, medan kronan hos andra ljungväxter (Ericaceae) oftast är tydligt sambladig. Frukten är en kapsel som öppnar sig underifrån.
Skvattram kan knappast förväxlas med andra buskar. Den andra arten i släktet, lapsk alpros (R. lapponicum), är en dvärgbuske med rödvioletta blommor.

Skvattram Utbredning. Skvattram förekommer i hela landet, främst på myrmarker men även i fuktig skogsmark, norrut kan den också påträffas på torra hedar. I södra Sverige har skvattram en östlig utbredning. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658, men arten är känd redan under medeltiden (Nordstedt 1920).

Skvattram, fruktkapslar Användning. Hoffberg (1792) påpekar liksom Linné (1755) att man kan fördriva ohyra genom tvättning med dekokt av skvattram, och att man får svår huvudvärk om man använder den vid ölbrygd i stället för humle (Humulus lupulus), något som förr var vanligt. Hoffberg skriver också att den "är god i utslags sjukdommar, onda hufwudsår, inwärtes som Thee, och utwärtes Decokten at twetta med, som Assess. Odhelius uti Spetälska, Lepra, sedt nytta af: äfwen Prov. Med. Assess. Björnlunds upgift at dricka i Rödsot.".

Skvattram, ung kvist Övrigt. Skvattram har ofta betraktats som ett eget släkte, Ledum, till vilket också räknats ett par snarlika nordamerikanska arter. Detta kan emellertid inte upprätthållas eftersom det visat sig att skvattramarterna är nära besläktade med en sektion av det stora och variabla släktet Rhododendron. Från Grönland känner man dessutom till intermediära hybrider mellan skvattram och lapsk alpros (R. lapponicum).

Etymologi. Artnamnet tomentosum betyder filtluden och syftar på att unga grenar, såväl som bladens undersidor, är tätt håriga. Trots de äldre namnen getpors och vildpors hör skvattram och pors (Myrica gale) inte ens till samma växtfamilj.

Familj: Ericaceae
Släkte: Rhododendron

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Squatram-buskens lukt, hvilken strax om våren icke är obehaglig, blir längre fram så stark att den kan orsaka hufvudvärk. Starkast kännes den under varma sommardagar; hvar och en, som då botaniserat i sådana kärr der busken växer, har säkerligen erfarit detta."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/rhodo/rhodtom.html
Senaste uppdatering: 29 juni 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg