Lapsk alpros

Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb.

Svenska synonym: alpros, fjällros

Lapprose Arktisk Alperose Lapinalppiruusu

Lapsk alpros Beskrivning. Lapsk alpros är en till marken tryckt dvärgbuske med små elliptiska blad och rödvioletta blommor. Den är vintergrön och blir bara upp till en decimeter hög, men oftast är den endast fyra till fem centimeter. De nedliggande grenarna är grova och vanligen ganska knotiga, med gråaktig slät bark. Bladen sitter samlade i grenspetsarna, de är elliptiska, en centimeter långa och mörkgröna. Typiskt för artens blad är att deras undersida är klädd med runda, gulbruna, sköldlika fjäll vilka även finns spridda på bladens ovansida. Arten blommar i juni, blommorna sitter få tillsammans på korta rödaktiga skaft som också är klädda med sköldlika fjäll. Kronan är rödviolett, med kort tub och utbredda kronflikar, och stiftet är långt och böjt. Blommorna har en ytlig likhet med dem hos vissa arter i familjen kransblommiga växter (Lamiaceae), till exempel Lapsk alpros backtimjan (Thymus serpyllum). Frukten är en kapsel.
Bladverket och skotten hos lapsk alpros kan möjligen förväxlas med krypljung (Loiseleuria procumbens), men den senare har mindre blad och saknar de för lapsk alpros så typiska sköldlika fjällen på bladen. Den andra arten i släktet, skvattram (R. tomentosum), är en betydligt större, upprätt buske som har vita, nästan fribladiga blommor samlade i toppställda flockar, samt smala, läderartade, vintergröna blad som är tätt klädda med brunaktiga hår på undersidan.

Utbredning. Lapsk alpros växer på kalkrik mark i fjällen, främst i så kallade dryashedar. Arten är mindre allmän i de norra fjälltrakterna, Torne och Lule Lappmark, men förekommer också sällsynt i Pite och Lycksele Lappmark. Första fynduppgift är från 1732 då Linné hittar lapsk alpros den 8 augusti i Lule lappmark, under sin lappländska resa (Nyman 1868).

Etymologi. Artnamnet lapponicum betyder 'växer i Lappland'.

Familj: Ericaceae
Släkte: Rhododendron

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/rhodo/rhodlap.html
Senaste uppdatering: 24 maj 2002
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg