Bestämningsnyckel

Rhododendron L. - Rododendronar

1. Dvärgbuske, upp till en decimeter hög. Blommor rödvioletta. Blad elliptiska med runda gulaktiga fjäll.
---lapsk alpros (R. lapponicum)
1. Medelstor buske, upp till en och en halv meter hög. Blommor vita. Blad långsmala, håriga på undersidan.
---skvattram (R. tomentosum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/rhodo/nyckel.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg