Pyrola L.

Pyrolor

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Blad samlade i rosett vid basen, vintergröna, skaftade; bladskiva rund eller något avlång, helbräddad eller fint sågad. Blomstängel bladlös, med fjäll. Blommor femtaliga, hängande i allsidig klase. Foderblad korta, grönaktiga. Krona delad nästan till basen, vit, blekrosa eller grönaktig. Ståndare tio, poröppningar på två, kort rörlikt förlängda utskott. Pollenkorn i tetrader. Fruktämne översittande. Stift ett, ofta utskjutande, märke knapplikt. Frukt en femrummig kapsel. Frön mycket små, långsmala.
Kromosomtal: 2n=46 (grönpyrola, klotpyrola, vitpyrola), 2n=92 (klockpyrola).

Övrigt. Tidigare inkluderades även arterna ögonpyrola (Moneses uniflora), björkpyrola (Orthilia secunda) och ryl (Chimaphila umbellata) i släktet Pyrola, med dessa förs nu till tre andra släkten. De fyra släktena pyrolor (Pyrola), björkpyrolor (Orthilia), rylar (Chimaphila) och ögonpyrolor (Moneses) utgjorde tidigare familjen Pyrolaceae, vilken numera betraktas som en del av familjen ljungväxter (Ericaceae).

Etymologi. Släktnamnet Pyrola är diminutiv av Pyrus som är det vetenskapliga namnet på släktet päron (Pyrus). Namnet syftar på bladens likhet med päronblad.

Släktet har 35 arter varav fyra förekommer i Sverige. De tre arterna vitpyrola (P. rotundifolia), klotpyrola (P. minor) och klockpyrola (P. media) har vita eller rödlätta blommor, medan grönpyrola (P. chlorantha) har grönaktiga blommor.

Familj: Ericaceae

Arter:
grönpyrola (P. chlorantha)
klockpyrola (P. media)
klotpyrola (P. minor)
vitpyrola (P. rotundifolia)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Pyrolerna äro egentliga skuggväxter och med sina glänsande, ständigt gröna blad och täcka blommor utgöra de, jemte Linnéan och några andra, våra barrskogars prydnad. De stadiga, m. e. m. rundade bladen bilda glesare rosetter, under det den smala rotstocken kryper i marken eller mossan, grenar sig och bildar nya rosetter. Också ser man vanligen Pyrolerna gruppvis resa sina blomstänglar ur skogsmarken, "täflande med Hyacintens på den mera städade blomsterlisten". De gamla stänglarne, med sina bruna fröhus, vara till nästa år, icke sällan ända tills de nya blomma."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/pyrol/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg