Klockpyrola

Pyrola media Sw.

Svenska synonym: klockvintergröna

Klokkevintergrøn Klokke-Vintergrøn Kellotalvikki Intermediate Wintergreen Mittleres Wintergrün

Klockpyrola Beskrivning. Klockpyrola är en flerårig ört med basal bladrosett. Bladen är runda, ljusgröna och matta, med ett plattat bladskaft. Bladskivan är svagt sågad och har närmast basen en sicksackformad nervatur som är karaktäristisk för arten. Klockpyrola blommar i juni-juli med vita eller rödlätta blommor som sitter i en gles klase. Blommorna har brett triangulära foderblad och en halvöppen krona med vita eller något rosa kronblad. Stiftet är rakt och något utskjutande. Kapseln är rund och kortare än stiftet.
Klockpyrola Klockpyrola liknar mest vitpyrola (P. rotundifolia), men den senare har smala foderblad och tydligt böjt stift. Den småblommigare arten klotpyrola (P. minor) har avlånga blad och slutna blommor med kort, ej utskjutande stift.

Klockpyrola

Utbredning. Klockpyrola är ganska ovanlig men förekommer i nästan hela landet. Den växer gärna i mossig, fuktig skogsmark, i vitmossa och kärrkanter. Första fynduppgift. Arten beskrevs av Olof Swartz 1804 på exemplar som insamlats mellan Karlbergs slott och Solna kyrka utanför Stockholm. Typexemplaret förvaras idag i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

Etymologi. Artnamnet media kommer av latinets medius (mellan, i mitten) och syftar på att arten i flera avseenden intar en mellanställning mellan klotpyrola (P. minor) och vitpyrola (P. rotundifolia).

Familj: Ericaceae
Släkte: Pyrola

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Redan någon tid tillbaka, trodde jag mig hos somlige stånd af den förmente P. rotundifolia, finna, i anseende till blommans inre delar, någon olikhet; och detta gaf mig anledning att innevarande år närmare undersöka dem som förekommo, då jag, i följe af min granskning öfvertygades, att under namn af denne art, verkligen tvänne åtskillde gifvas, hvilke hittills blifvit sammanblandade."

Ur Pyrola media, ny Svensk växt upptäckt och beskrefven av O. Swartz (Kongliga Vetenskapsacademiens Nya Handlingar 1804)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/pyrol/pyromed.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg