Grönpyrola

Pyrola chlorantha Sw.

Vetenskapliga synonym: P. virens Körte
Svenska synonym: grönblommig vintergröna

Furuvintergrøn Grønlig Vintergrøn Keltatalvikki Grünliches Wintergrün

Grönpyrola Beskrivning. Grönpyrola är en flerårig ört med bladlös stängel och en basal bladrosett. Bladen är läderartade och har en ganska liten rund, mörkgrön bladskiva och ett långt rödaktigt bladskaft. Grönpyrola blommar i juni-juli med grönaktiga blommor som sitter i en gles, vanligen fåblommig klase. Blommorna är öppna med breda foderflikar och grönaktiga kronblad, samt ett böjt grönaktigt eller rödaktigt stift.
Grönpyrolans grönaktiga blommor, mörkgröna läderartade blad och rödaktiga bladskaft gör den mycket karaktäristisk. Arten vitpyrola (P. rotundifolia) har också böjt stift, men skiljs genom rent vita blommor och helt gröna blad.

Grönpyrola

Utbredning. Grönpyrola är ganska vanlig i hela landet utom längst i norr. Den växer i ganska torra, äldre barrskogar, gärna på rikare mark. Första fynduppgift. Arten beskrevs av Swartz år 1810, men finns omnämnd från Uppland redan av Celsius år 1732 (Nyman 1868).

Etymologi. Artnamnet chlorantha betyder grönblommig och kommer av grekiskans chloros (grön) och anthos (blomma).

Familj: Ericaceae
Släkte: Pyrola

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/pyrol/pyrochl.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg