Bestämningsnyckel

Pyrola L. - Pyrolor

1. Stift rakt. Krona vit till rödlätt, nästan sluten eller halvöppen.
---2
1. Stift böjt. Krona grönaktig eller vit till rödlätt, öppen.
---3

2. Blad något ovala. Stift upp till två millimeter långt, ej utskjutande ur kronan.
---klotpyrola (P. minor)
2. Blad runda. Stift fyra till sex millimeter långt, utskjutande ur kronan.
---klockpyrola (P. media)

3. Krona grönaktig. Blommor vanligen i fåblommig klase. Bladskaft rödaktiga.
---grönpyrola (P. chlorantha)
3. Krona vit till rödlätt. Blommor vanligen i mångblommig klase. Bladskaft vanligen gröna.
---vitpyrola (P. rotundifolia)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/pyrol/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg