Orthilia Rafin.

Björkpyrolor

Beskrivning. Fleråriga, vintergröna örter med jordstam. Stjälk med strödda blad. Blad skaftade, ovala, spetsiga, med fint sågtandad kant. Blommor hängande, i ensidig, lutande axlik klase. Blomkrona äggformad, grönvit. Stift grönt, utskjutande. Ståndare utan bihang. Pollenkorn fria. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel. Frön mycket små, långsmala.
Kromosomtal: 2n=38.

Övrigt. Släktet ingick förr i pyrolor (Pyrola) och fördes tillsammans med detta, och det som nu är släktena rylar (Chimaphila) och ögonpyrolor (Moneses), till familjen Pyrolaceae, som dock numera betraktas som en del av familjen ljungväxter (Ericaceae).

Etymologi. Släktnamnet Orthilia kommer av grekiskans ortho (upprätt) och helix (spiral).

Släktet har bara en art, björkpyrola (O. secunda).

Familj: Ericaceae

Art:
björkpyrola (O. secunda)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/orthi/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg