Bestämningsnyckel

Ericaceae - Ljungväxter

1. Örter utan klorofyll. Hela växten gulaktig.
---tallörter (Monotropa) - 1 art: tallört (M. hypopitys)
1. Buskar eller örter med klorofyll.
---2

2. Örter. Blad breda, platta.
---3
2. Dvärgbuskar, ris eller buskar. Blad breda och platta, eller barrlika. Ibland mer eller mindre örtartade men då med barrlika blad.
---5

3. Stjälk med en ensam toppställd blomma. Blad i basal rosett.
---ögonpyrolor (Moneses) - 1 art: ögonpyrola (M. uniflora)
3. Stjälk med blommor i toppställd klase. Blad i basal rosett eller strödda.
---4

4. Blommor i ensidig, något lutande klase. Blad strödda längs nedre delen av stjälken.
---björkpyrolor (Orthilia) - 1 art: björkpyrola (O. secunda)
4. Blommor i allsidig, upprätt klase. Blad i basal rosett.
---pyrolor (Pyrola) - 4 arter: bestämningsnyckel

5. Blad smala, barrlika.
---6
5. Blad långsmala till elliptiska eller äggrunda, ej barrlika.
---10

6. Blommor oansenliga. Frukt en svart, bärliknande stenfrukt.
---kråkbär (Empetrum) - 2 arter: bestämningsnyckel
6. Blommor vita eller rosa till rödvioletta. Frukt en kapsel.
---7

7. Krona fyrflikad. Blommor kortskaftade.
---8
7. Krona femflikad. Blommor långskaftade.
---9

8. Blommor i ensidiga klasar. Krona öppen, tydligt kortare än det färgade fodret. Blad ej körtelhåriga.
---ljung (Calluna) - 1 art: ljung (C. vulgaris)
8. Blommor i huvudlika flockar. Krona urnformad, tydligt längre än fodret. Blad körtelhåriga.
---klockljungar (Erica) - 1 art: klockljung (E. tetralix)

9. Krona urnformad, rödlila, sällan vit. Ståndarknappar utan bihang.
---lappljungar (Phyllodoce) - 1 art: lappljung (P. caerulea)
9. Krona klockformad, vit eller rödlätt. Ståndarknappar med två hornlika bihang.
---kantljungar (Cassiope) - 2 arter: bestämningsnyckel

10. Fruktämne undersittande. Blomma fyr- eller femtalig. Frukt ett bär.
----skogsbär (Vaccinium) - 5 arter: bestämningsnyckel
10. Fruktämne översittande. Blomma femtalig. Frukt en kapsel eller en bärliknande stenfrukt.
----11

11. Blommor urnformade. Frukt en stenfrukt eller en kapsel.
----12
11. Blommor ej urnformade. Frukt en kapsel.
----14

12. Krypande, lövfällande eller vintergröna ris. Frukt en röd eller svart, bärliknande stenfrukt.
----mjölon (Arctostaphylos) - 2 arter: bestämningsnyckel
12. Upprätta, vintergröna ris eller buskar. Frukt en kapsel.
----13

13. Blommor rosa, i fåblommiga flockar. Ståndarknappar med två hornlika bihang.
----roslingar (Andromeda) - 1 art: rosling (A. polifolia)
13. Blommor vita, i ensidig klase. Ståndarknappar utan bihang.
----finnmyrtnar (Chamaedaphne) - 1 art: finnmyrten (C. calyculata)

14. Blad med vasst grovsågad kant.
----rylar (Chimaphila) - 1 art: ryl (C. umbellata)
14. Blad med helbräddad kant.
----15

15. Blommor små, omkring en halv centimeter breda, blekrosa med mörkare rosa utsida.
----krypljungar (Loiseleuria) - 1 art: krypljung (L. procumbens)
15. Blommor större, minst åtta millimeter breda, vita eller rödvioletta.
----rododendronar (Rhododendron) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/nyckel.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg