Monotropa L.

Tallörter

Beskrivning. Fleråriga, saprofytiska örter utan klorofyll. Jordstam tjock, grenig, mycket spröd. Stjälk tjock, gulaktig, något köttig. Blad strödda, reducerade, fjäll-lika. Blomställning en toppställd klase, nedböjd under blomningen, upprätt i frukt. Blommor gulaktiga, fyra- eller femtaliga; foderblad fria; kronblad gulaktiga, fria, vid basen med påslik utvidgning. Ståndare åtta till tio, ståndarknappar med längsgående springor. Stift ett, märke knapplikt. Frukt en kapsel.
Kromosomtal: 2n=16, 48.

Övrigt. Tallört är en av de få växter i den svenska floran som saknar klorofyll, den lever i symbios med svamphyfer och kan på så sätt få sitt behov av näringsämnen tillgodosett. Andra växter som saknar klorofyll är till exempel nästrot (Neottia nidus-avis), vätteros (Lathraea squamaria) och snyltrötter (Orobanche).
Tallört har ibland placerats i familjerna Monotropaceae eller Pyrolaceae, men dessa betraktas numera som delar av familjen ljungväxter (Ericaceae).

Etymologi. Släktnamnet Monotropa kommer av grekiskans mono (en) och tropos (levnadsätt), vilket syftar på att de ofta växer ensamma.

Släktet har två arter, i Sverige förekommer bara arten tallört (M. hypopitys).

Familj: Ericaceae

Art:
tallört (M. hypopitys)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/monot/welcome.html
Senaste uppdatering:28 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg