Bildgalleri

Tallört - Monotropa hypopitys L.


Tallört

Tallört,
utblommad

Fruktkapslar

Tallört

Vinterståndare

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/monot/monohyp2.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg