Moneses Salisb. ex Gray

Ögonpyrolor

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, bladlös, med en ensam toppställd blomma. Blad motsatta eller tre och tre i krans, tätt samlade vid basen av stjälken, vintergröna, skaftade, nästan runda, med sågad kant. Blomma lutande, vit, med utbredda kronblad. Ståndarknappar med poröppningar på två rörlikt förlängda utskott. Pollenkorn i tetrader. Stift rakt. Fruktämne översittande. Frukt en upprätt kapsel. Frön talrika, små, nästan trådformade.
Kromosomtal: 2n=26.

Övrigt. Släktet fördes förut till familjen Pyrolaceae, tillsammans med släktena björkpyrolor (Orthilia), pyrolor (Pyrola) och rylar (Chimaphila), men Pyrolaceae betraktas numera som en del av familjen ljungväxter (Ericaceae).

Etymologi. Släktnamnet Moneses kommer, enligt Lid (1985), av grekiskans monos (ensam) och hesis (skynda sig).

Släktet har bara en art, ögonpyrola (M. uniflora).

Familj: Ericaceae

Art:
ögonpyrola (M. uniflora)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/mones/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg