Ögonpyrola

Moneses uniflora (L.) A. Gray

Vetenskapliga synonym: Chimaphila uniflora (L.) Fr., Pyrola uniflora L.
Svenska synonym: ögonljus

Olavsstake Enblomstret Vintergrøn Tähtitalvikki Vetrarklukka One-flowered Wintergreen Einblütiges Wintergrün

Ögonpyrola Beskrivning. Ögonpyrola är en flerårig ört med vintergröna blad som sitter vid basen av stjälken. Stjälken är kort, upprätt och bladlös. Bladen är motsatta eller sitter tre och tre i krans, men så tätt samlade att de ser ut att sitta i en rosett, de är skaftade, matt ljusgröna och nästan runda med sågad kant. Ögonpyrola blommar i juni-juli med en ensam lutande vit blomma som sitter i stjälkens topp. Blomman är väldoftande med utbredd och djupt femkluven krona. Fruktkapseln är upprätt.
Ögonpyrola kan inte förväxlas med arterna i släktena björkpyrolor (Orthilia) eller pyrolor (Pyrola), eftersom dessa har mångblommiga stjälkar.

Ögonpyrola Utbredning. Ögonpyrola förekommer i hela landet och är ganska vanlig på näringsrik, gärna något fuktig skogsmark, men den kan även växa i vägskärningar och i vitmossa på myrar. Arten är ganska liten och kan vara svår att upptäcka. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Ögonpyrola med fruktkapsel Användning. Ögonpyrola har förr använts mot rinnande eller röda ögon, något som Retzius (1806) dock varnar för.

Övrigt. Tidigare fördes ögonpyrola, tillsammans med arterna björkpyrola (Orthilia secunda) och ryl (Chimaphila umbellata), till släktet pyrolor (Pyrola).

Blomknopp Etymologi. Artnamnet uniflora kommer av latinets unus (en) och flos (blomma), namnet betyder enblommig och syftar på den ensamma blomman. Svenska namnet ögonpyrola kommer av att den använts som medel mot ögonsjukdomar.

Familj: Ericaceae
Släkte: Moneses

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"VON LINNÉ berättar at i Norrland och i Norrige brukar man at tugga denna Örten, och lägga på rinnande så wäl som röda ögon...
...Intetdera har jag försökt, men råder at dermed warsamt umgås af den grund, at jag sett nyss plockade Örten upwäcka blåsor på späd hud, och samma ärfarenhet har Commerce-Rådet Sköldebrand haft."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/mones/moneuni.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg