Loiseleuria Desv.

Krypljungar

Beskrivning. Krypande, rotslående, vintergrönt ris som ofta är mattbildande. Blad motsatta, läderartade, ovala, platta med tydlig mittfåra och nedvikt kant; ovansida mörkgrön, undersida blek. Blommor ensamma eller få tillsammans, upprätta, med korta blomskaft. Krona sambladig, brett klockformad med fem flikar, blekt rosa. Ståndare fem, utan hornlika bihang. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktet är uppkallat efter den franske botanisten Jean Louis Auguste Loiseleur-Deslongchamps (1774-1849).

Släktet har bara en art, krypljung (L. procumbens).

Familj: Ericaceae

Art:
krypljung (L. procumbens)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/loise/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 september 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg