Krypljung

Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

Vetenskapliga synonym: Azalea procumbens L.

Greplyng Kryblyng Sielikkö Sauðamergur Trailing Azalea Alpenazalee

Krypljung

Beskrivning. Krypljung är ett lågväxt, vintergrönt, krypande ris som bara blir ett par centimeter högt och som bildar platta, täta mattor. Grenarna ligger oftast tätt mot marken och är rotslående. Bladen är läderartade, små, plattade och elliptiska med en tydlig mittfåra. Krypljung blommar i juni-juli med små rosa blommor som sitter på korta, mörkt rosaröda skaft. Kronan är bara omkring en halv centimeter bred, klockformad med fem utbredda flikar och blekt rosa, medan foderbladen, och därmed också knopparna, är mörkare rosaröda. Den har endast fem ståndare vilket skiljer den från de flesta andra svenska ljungväxter. Frukten är en liten och rund, upprätt kapsel.
Krypljung i frukt Krypljung karaktäriseras av sina bleka, brett och öppet klockformade blommor med fem ståndare och sina mörkare röda knoppar och foderblad. Den kan knappast förväxlas med någon av de andra ljungväxterna (Ericaceae).

Utbredning. Krypljung är en fjällväxt som är vanlig på torra, ofta vindexponerade fjällhedar och den kan på vissa platser vara dominerande. Arten är vanligast på kalfjället, men förekommer även sällsynt nedanför fjällen. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet procumbens kommer av latinets procumbere (lägga sig ner) och betyder nedliggande.

Familj: Ericaceae
Släkte: Loiseleuria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ingen växt är i våra fjäll vanligare än denna lilla buske, hvilken liksom ljung helt och hållet betäcker mycket vidsträckta hedar, om blott marken är mager, torr och sandig.
Egendomligt är denna småbuskes lefnadssätt, i det att, ehuru dess korta grenar äro fasta och styfva, den dock icke höjer sig öfver marken, utan är liksom fastlimmad vid denna..."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/loise/loispro.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg